สถานที่สำคัญในเชียงใหม่

26 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมือง
ระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอแม่ริม 8 กม. อำเภอจอมทอง 58 กม.
อำเภอสารภี 10 กม. อำเภอเชียงดาว 68 กม.
อำเภอสันทราย 12 กม. อำเภอฮอด 88 กม.
อำเภอสันกำแพง 13 กม. อำเภอพร้าว 103 กม.
อำเภอหางดง 15 กม. อำเภอดอยเต่า 121 กม.
อำเภอดอยสะเก็ด 18 กม. อำเภอไชยปราการ 131 กม.
อำเภอสันป่าตอง 22 กม. อำเภอเวียงแหง 150 กม.
อำเภอแม่ออน 29 กม. อำเภอฝาง 154 กม.
อำเภอแม่วาง 35 กม. อำเภอแม่แจ่ม 156 กม.
อำเภอแม่แตง 40 กม. อำเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กม.
อำเภอดอยหล่อ 42 กม. อำเภอแม่อาย 174 กม.
อำเภอสะเมิง 54 กม. อำเภออมก๋อย 179 กม.
เส้นทางตะวันตกเฉียงใต้

น้ำตกสิริภูมิ
Siri Phum Waterfall

เส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ(สาย 1001 เชียงใหม่-พร้าว)
เส้นทางสายตะวันตก
สวนสัตว์เชียงใหม่
Chiang Mai Zoo
(ชมแพนด้าที่เชียงใหม่)
เส้นทางสายตะวันออก(สาย 118 และสาย 1006)
เส้นทางสายเหนือ(สาย 107 เชียงใหม่-ฝาง)

ดอยผาหลวง
Doi pha Luang

ศูนย์ฝึกช้างแตงดาว
Elephant Training Centre

เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง

ฟาร์มผีเสื้อแม่สา
Mae sa Butterfly Farm

เส้นทางหลวงหมายเลข 1269 หางดง-สะเมิง

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน