สถานที่สำคัญในเชียงใหม่www.topchiangmai.com > จังหวัดเชียงใหม่ >ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/

 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ของเส้นทางหมายเลข 1009 เป็นสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และมีนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ป่าและอื่น ๆ

                                                                                          

Loading...

  
เชียงใหม่/Information of CHIANGMAI

  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

  ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร

Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน