วัด

สำหรับแนวคิดในเรื่องวัดทักษาเมืองนั้นเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช โดยการย้ายและสร้างศูนย์กลางเมืองมาที่ใหม่คือ พระธาตุเจดีย์หลวง  โดยการเปลียนฐานะจาก กู่ สถูปบรรจุอัฐิพระเจ้ากือนา มาเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งสถาปนาวัดเจดีย์หลวงเป็นเกตุเมือง และทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์  อีกทั่งให้หมื่นด้ามพร้าคต  เสริมสร้างความใหญ่โตและแข็งแรงให้แก่องค์พระเจดีย์เพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเมือง  พร้อมทั้งสถาปนาวัด 8 วัดซ้อนทักษาเมืองเดิม ซึ่งประกอบด้วย

wat

วัดหลวงขุนวิน วัดเก่าสวยมาก ในป่าใหญ่

ที่เชียงใหม่อำเภอแม่วาง มีวัดเก่าอายุกว่า 700 ปี อยู่ในป่าลึ …

อ่านต่อ

พระธาตุปีจอที่ วัดเกตการาม วัดงามใกล้น้ำปิง

วิหารหลวงวัดเกตการาม สถาปัตยกรรมล้านนา แวะมากราบพระธาตุเจดีย …

อ่านต่อ

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

ท็อปเชียงใหม่จะพาไปชมวัดใหญ่นอกเมือง ที่มีตำนานเรื่องราวมากม …

อ่านต่อ

ลอดต้นโพธิ์แฝด สะเดาะเคราะห์เสริมบารมี ที่วัดบ้านมอญ

นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดต้นโพธิ์แฝด ภา …

อ่านต่อ

เที่ยวชมวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) วัดสวยแปลกตา

  ความศรัทธาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีศาสนาพุทธ ซึ่งเป็น …

อ่านต่อ

หลวงปู่ครูบาน้อย วัดบ้านปง อำเภอแม่แตง

วัดบ้านปงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านปง รอบๆ วัดเป็นหมู่บ้า …

อ่านต่อ