โรงพยาบาล

โรงพยาบาลในเชียงใหม่ ข้อมูลหลักๆ ของโรงพยาบาลในเชียงใหม่ เบอร์โทรโรงพยาบาล และข้อมูลที่อยู่ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านเรือน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเรือน ต.ท่าวังพร้าว อ.สั …

อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน 46 หมู่2 ต. …

อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน ต.เวี …

อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งศาลา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา ต.ทุ่งสะ …

อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้ ซ.พันตน 6 …

อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ 81 หมู …

อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด ซ.ฮ่างต่ …

อ่านต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้อย ตำบลบงตัน ต.บงตัน อ.ดอย …

อ่านต่อ