ประวัติศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเก่า ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกเมืองหนึ่งของโลก ที่น่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา

พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา เรียงตามการครองราชย์ จากอด …

อ่านต่อ

ต้นยางนา ถนนสารภี เชียงใหม่-ลำพูน ถนนสายประวัติศาสตร์

สัญลักษณ์สำคัญเมื่อ  ผ่านมาทางถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน (ถนนสารภ …

อ่านต่อ

บุคคลสำคัญของเชียงใหม่ (ล้านนา)

เพื่อระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษไทยล้านนา เราจึงรวบรวมข้อม …

อ่านต่อ