หน้าแรกข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทั้ง 9 เป็นทายาทของหนานทิพย์ช้าง  หรือพระยาสุลวะฤาไชยสงครามผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร (ลำปาง) เจ้าผู้ครองนครลำปาง (พ.ศ. 2257-2302) ต้นตระกูลเชื้อเจ็ดตน ในสมัยที่เมืองเชียงใหม่...

พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา

พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา เรียงตามการครองราชย์ จากอดีตถึงล่าสุด (ปี พ.ศ.1839-2121) พญามังรายมหาราช ครองราชย์ ปี พ.ศ. 1839-1860 พญาไชยสงคราม ครองราชย์...

บุญเสริม สาตราภัย ผู้ถ่ายภาพล้านนาในอดีต

รูปภาพเก่าในอดีตเมืองเชียงใหม่ที่เรามักเห็นทั่วไปในเว็บไซต์ต่างๆ จากการค้นหา ไม่ว่าจะเป็นรูปของสถานที่สำคัญ ประเพณี ถนนหนทาง เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในอดีต น้อยคนนักจะรู้ว่าภาพถ่ายเล่าเรื่องอดีตเหล่านี้ ล้วนแล้วเกิดจากฝีมือการถ่ายภาพของตากล้องรุ่นเก่าแห่งยุค...

สะพาน (Bridge)

สะพานนวรัฐเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งที่ 2 ของเมืองเชียงใหม่ เป็นสะพานที่สร้างเชื่อมถนนเจริญเมืองจากสถานีรถไฟกับถนนท่าแพซึ่งเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักในช่วงนั้น ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเดินทางไปมาระหว่างสองฝั่งโดยใช้เรือข้ามฟาก หรือใช้ขัวกุลาซึ่งสร้างเชื่อมระหว่างฝั่งวัดเกตการามกับกาดต้นลำไย สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อการตั้งถิ่นฐานทำมาหากินของผู้คนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงมีมากขึ้น การเดินทางและการขนถ่ายสินค้าระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเพิ่มความถี่ในแต่ละวันมากขึ้น ทำให้การเดินทางโดยใช้ขัวกุลาเพียงแห่งเดียวดูจะไม่เพียงพอ จึงได้มีการสร้างสะพานนวรัฐขึ้นมาอีกแห่ง...

สถานที่ราชการ (Government Building)

ในปีพ.ศ. 1839 พญามังรายโปรดให้...ตั้งราชมณเฑียร...ขุดคือ(คู) ก่อปราการกำแพงเวียงทั้งมวล ...พญามังรายแลพระยาทั้งสองจึงพร้อมกันเบิกนามเมืองว่า นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่... ข้อความดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา ในบริเวณพื้นที่ระหว่างดอยสุเทพกับแม่น้ำปิง และมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ว่างเปล่าจนเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนามเมืองเชียงใหม่ มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาทำมาหากินและตั้งถิ่นฐานอยู่...

สถานีรถไฟ (Railway Station)

สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญเติบโตของการคมนาคมในเชียงใหม่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 ได้มีการทำพิธีเปิดสถานีรถไฟแห่งนี้ นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เพราะการมาของรถไฟเชียงใหม่มิได้หมายความแต่เพียงการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพฯ...

อาคารเก่า (Building)

บ้านเดิมของพระพิจิตรโอสถ เคยเปิดเป็นคลินิกรักษาผู้ป่วย พระพิจิตรโอสถ เดิมชื่อ รอด สุตันตานนท์ เป็นบุตรของหลวงวิเชียรโอสถ(ชื่น) และ ม.ร.ว. ปริก...

อุโมงค์ขุนตาน (Khuntan Tunnel)

อุโมงค์ขุนตาน เป็นอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย คือยาว 1,362 เมตร เป็นอุโมงค์ที่เจาะโดยวิศวกรชาวเยอรมัน ชื่อ มร. อี....

สงกรานต์เชียงใหม่ (Chiang Mai’s Songkran Festival)

ประเพณีสงกรานต์หรือที่คนเมืองเรียกว่า ป๋าเวณีปีใหม่เมือง เป็นเทศกาลที่ผู้คนมีความสุขสนุกสนานมาก เด็กๆ ได้ออกมาเล่นสาดน้ำกันให้คลายร้อนโดยไม่มีใครว่าเพราะเป็นประเพณีที่สาวๆ แต่งตัวสวยงามทัดดอกไม้สีเหลืองออกไปทำบุญและเล่นน้ำสงกรานต์ หนุ่มๆ ได้ออกมาเล่นน้ำหยอกเย้าสาวๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการแทะโลมเกี้ยวพาราสี...

โรงแรม (Hotel)

โรงแรมรถไฟตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟ เข้าใจว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกในเชียงใหม่ เมื่อสร้างครั้งแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหันหน้าเข้าหาสถานีรถไฟ ในครั้งที่รัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2469 พระองค์ได้ประทับ...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่