สถานที่สำคัญในเชียงใหม่www.topchiangmai.com > จังหวัดเชียงใหม่ >ดอยปู่หมื่น/ 

ดอยปู่หมื่น/

 

ดอยปู่หมื่น
อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่


ดอยปู่หมื่น ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง มีทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ หน่วยงาน ขนบธรรมเนียมของชาวเขา เผ่ามูเซอ ชมยอดดอยผ้าห่มปกที่สวยงาม แปลงดอกไม้และแปลงทดลองปลูกพืชผลไม้เมืองหนาว การ เดินทางใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝางประมาณ 140 กิโลเมตร ฝาง-แม่อาย 9 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าหน่วย งานอีก 14 กิโลเมตร

                                                                      


Loading...

  
เชียงใหม่/Information of CHIANGMAI

  ดอยปู่หมื่น

  ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร

Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน