สถานที่สำคัญในเชียงใหม่www.topchiangmai.com > จังหวัดเชียงใหม่ >หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6/ 

หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6/

 

     หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 (แม่โถ) ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตําบลบอสลี อําเภอฮอด ตามเส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง ถึงกิโลเมตรที่ 55 แล้วแยกเข้าเส้นทางไปแม่โถอีก 16 กิโลเมตร มีสถานที่น่าเที่ยว หลายแห่ง เช่น บ่อน้ำแร่ (ตรงทางแยกเขาอําเภอแม่แจม) สวนสนบ่อแก้ว (กิโลเมตรที่ 36) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) และกะเหรี่ยง ทัศนียภาพโดยรอบ และแปลงทดลองการปลูกดอกไม้เมืองหนาว ฯลฯ


Loading...

  
เชียงใหม่/Information of CHIANGMAI

  หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6

  ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร

Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน