สถานที่สำคัญในเชียงใหม่www.topchiangmai.com > จังหวัดเชียงใหม่ >ห้วยน้ำรูหรือสามหมื่น/ 

ห้วยน้ำรูหรือสามหมื่น/

 

ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น

ห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ ทัศนียภาพสวยงาม และชมการปลูกกาแฟ และไม้ผลเมืองหนาว การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร ใช้ถนนสาย เชียงใหม่-ห้วยน้ำดัง และเลยเข้าไปทางห้วยน้ำดังอีก ๒๐ กิโลเมตร ทางยังไม่ลาดยาง ใช้ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง มีบ้านพักแต่ต้องจองล่วงหน้า อย่างน้อย ๒ เดือน ที่ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๘๖-๗


Loading...

  
เชียงใหม่/Information of CHIANGMAI

  ห้วยน้ำรูหรือสามหมื่น

  ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร

Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน