สถานที่สำคัญในเชียงใหม่www.topchiangmai.com > จังหวัดเชียงใหม่ >โครงการหลวงอินทนนท์/ 

โครงการหลวงอินทนนท์/

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2522 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ให้มีพื้นที่ทำกินด้วยการปลูกพืชทดแทนฝิ่นเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังสร้างแนวป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าเปลี่ยนการทำไร่เลื่อนลอยให้เป็นเกษตรแบบยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและด้วยพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์จึงไม่เคยขาดซึ่งความสมบูรณ์ของไม้กับชุมชน คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้กับชุมชน คนสามารถร่วมกับป่าได้แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินนทนนท์นั้น นอกจากคอยให้คำแนะนำและส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชาวเขาแล้ว ยังประกอบด้วยสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งดำเนินงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์เกษตรอีกด้วย ศูนย์ฯ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,380 เมตร สภาพอากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ส่วนเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ อากาศจะค่อนข้างเย็นการเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ถึง กม. 57 ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ก่อนถึง กม. 31 มีทางแยกเข้าหมู่บ้านขุนกลางให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 1 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
หมายเหต- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท แต่ควรเช็คสภาพและผู้ขับขี่ควรมีประสบการณ์อาจใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ ตลาดสดจอมทอง บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง หรือที่ทางขึ้นดอยอินทนนท์ บริเวณด่าน 1 ราคาเหมา 500-1,000 บาท (ราคานี้อาจขึ้นลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว)

กิจกรรมท่องเที่ยว

- บ้านแม่กลางหลวง ชมการทำนาแบบขั้นบันได แปลงปลูกกาแฟ และแปลงสตรอเบอรี่
- บ้านขุนกลาง ชมแปลงปลูกดอกไม้ ไม้เมืองหนาว
- งานวิจัยประมงที่สูง ชมการเพาะเลี้ยงปลาเทราท์ (Trout)
- บ้านแม่กลาง บ้านผาหมอน ชมความเป็นอยู่และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- บ้านสบหาด ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และงานหัตถกรรมผ้าทอมือท้องถิ่น
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหัวเสือ
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านแม่กลางหลวง-น้ำตกผาดอกเสี้ยว
- น้ำตกสิริภูมิ ใช้เส้นทางเดินเท้า 680 เมตร บริเวณน้ำตกมีสาวนไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งชื่อ “สวนหลวงสิริภูมิ”
- น้ำตกวชิรธาร มีความสูงประมาณ 80 เมตร จะสวยงามมากในยามบ่าย


ของฝาก

- ผักและผลไม้เมืองหนาวปลอดสารพิษตามฤดูกาล
- พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ กาแฟสำเร็จรูป (อราบิก้า) ดอกไม้แห้ง
- ผ้าทอมือต่างๆ

ที่พัก + ร้านอาหาร

- มีร้านอาหารบริการภายในสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ อาหารแนะนำ อาทิ ปลาเทราท์นึ่งเซเลอลี่
- ไม่มีบ้านพักรับรองบริการภายในสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์
- พักแบบโฮมสเตย์ที่บ้านอ่างกาน้อย บ้านผาหมอน และบ้านขุนกลาง
- ส่วนที่บ้านแม่กลางหลวงเปิดให้พักแบบโฮมเสตย์และวิลเลจสเตย์


สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5393-9658-93


Loading...


  
เชียงใหม่/Information of CHIANGMAI

  โครงการหลวงอินทนนท์

  ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร

Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน