สถานที่สำคัญในเชียงใหม่www.topchiangmai.com > จังหวัดเชียงใหม่ >เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง/ 

เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง/

 

     เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง อ.มือง เป็นหลักเมืองเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ปัจจุบันนี้อยู่ตรงหน้าวัดเจดีย์หลวง เสาอินทขิลนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ หลักอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน ทุกปีในเดือนพฤษภาคมจะมีงานเรียกว่า เข้าอินทขิล เป็นการฉลองหลักเมือง

     เสาอินทขิล ปัจจุบัน ตั้งอยู่กึ่งกลางวิหารจัตุรมุขศิลปะแบบล้านนา เป็นเสาอิฐก่อสอปูนติดกระจกสีรอบเสาวัดได้สูง 2.27.5 เมตร วัดรอบโคนเสาได้ 5.67 เมตร รอบปลายเสา 3.4 เมตรเสาอินทขิลเป็นเสาหลักเมืองที่ สำคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่เคารพสักการะและนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รวมวิญญาณของชาวเมืองและบรรพบุรุษในอดีต เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ในสมัยก่อนได้มีการทำพิธีสักการบูชาเสาอินทขิลเป็น ประจำทุกปี ในวันเริ่มทำพิธีนั้น พวกชาวบ้านชาวเมืองทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ หนุ่มสาว จะพากันนำเอาดอกไม้ธูปเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อยใส่พานหรือภาชนะไปทำการสรงสักการะ 

     สมัยก่อนการจัดงานประเพณีนี้ เป็นหน้าที่ของเจ้าผู้ครองนครและข้าราชบริพาน แต่ปัจจุบันทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ  และประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดประเพณีนี้ขึ้นเป็นเวลานานถึง 7 วัน ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองและนอกเมืองต่างพากันนำข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน น้ำอบน้ำหอม มาบูชาเสาอินทขิลและพระพุทธรูปฝนแสนห่ากันอย่างเนืองแน่นทุกปี สำหรับกิจกรรมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ตามประเพณีโบราณ พิธีนี้กระทำโดยการจุดธูปเทียนบูชาอินทขิลกับรูปกุมภกรรณและฤาษี ทั้งนี้เพื่อให้บ้านเมืองอยู่สงบสุขร่มเย็น วิหารอินทขิลจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการบูชา

                                         

Loading...

  
เชียงใหม่/Information of CHIANGMAI

  เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง

  ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร

Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน