สถานที่สำคัญในเชียงใหม่www.topchiangmai.com > จังหวัดเชียงใหม่ >วัดพุทธเอิ้น/ 

วัดพุทธเอิ้น/

 

วัดพุทธเอิ้น ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่มนับเป็นศษสนสถานที่แปลกไปจากที่อื่น คือ มีโบสถ์น้ำลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยม โดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบด้วยกําแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกําแพงเรียกว่า อุทกสีมา มีความหมายเหมือนกับ ขันทสีมา ของโบสถ์บนบก ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอิ้นก่อสร้างในสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 ปีกว่ามาแล้ว วัดพุทธเอิ้นมีโบราณสถานล้ำค่าในบริเวณวัดคือ โบสถ์น้ำซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว บริเวณด้านหลังโบสถ์น้ำมีวิหารที่เก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แต่ภาพเลือนลางไปมากแล้ว

                                                                                      

Loading...

  
เชียงใหม่/Information of CHIANGMAI

  วัดพุทธเอิ้น

  ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร

Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน