หน้าแรกที่ช็อปของฝากหัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย คุณค่าแห่งล้านนา

หัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย คุณค่าแห่งล้านนา

เงิน-วัวลาย (3)

หัตถกรรมเครื่องเงินเชียงใหม่ถือเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่าในตัวเอง  ทั้งในด้านรูปทรงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จากช่างฝีมือในพื้นที่ที่มีความรู้ความชำนาญและความประณีตพิเศษ  จึงทำให้หัตถกรรมเครื่องเงินเชียงใหม่เป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่ของกลุ่มคนไทย ชาวต่างประเทศ

เงิน-วัวลาย (5) เงิน-วัวลาย (4)
ขอบคุณภาพ www.cm-mots.com

ปัจจุบันเงินราคาแพงจึงนำแผนอะลูมิเนียมมาทดแทน ถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมาก และเป็นสินค้าที่เชิดหน้าชูตาของชาวบ้านวัวลาย   ไม่แพัผลิตภัณฑ์เครืองเงินมีการพัฒนารูปแบบจากแผ่นอะลูมิเนียมแกะสลักรูปต่างๆ เป็นกรอบรูปภาพลายไทยเครี่องประดับและภาชนะของใช้อื่นๆ ซึ่งมีลวดลายละเอียดงดงามและประโยชน์ใช้สอยมากราคาถูก  มีการสั่งซื้อไปขายตามท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้ชุมชนไม่น้อย ในช่วงเย็นของทุกเสาร์  ถนนวัวลายจะปิดไม่ให้รถผ่าน เพื่อเปิดให้เป็นถนนคนเดินวัวลาย  ปากถนนสายนี้จะอยู่ตรงประตูเชียงใหม่ประตูเมืองด้านทิศใต้  เป็นถนนที่แยกออกจากถนนที่วิงรอบคู่เมือง

เงิน-วัวลาย (2)

เงิน-วัวลาย (1)

ปัจจุบันเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในย่านวัวลายนั้น ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลูกค้าประจำเท่านั้นที่เดินทางมาซื้อเครื่องเงิน แต่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักย่านการค้าเครื่องเงินมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร ผนวกกับแหล่งเครื่องบ้านวัวลายถูกยึดครองตลาดด้วยเครื่องเงินของชาวเขาจากไนท์บาซ่าร์ จากผลกระทบดังกล่าวทำให้ช่างทำเครื่องเงินย่านวัวลายต้องเลิกอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก ประกอบกับไม่มีผู้สืบทอดวิชาการช่างทำเครื่องเงิน อยากให้นักท่องเที่ยวได้ลองไปชมฝีมือต้นตำรับด้วยตัวเองกันครับ

ที่ตั้ง
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป ชุมชนวัวลาย
ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลบ้านกาด
บทความถัดไป137 Pillars House
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -