อำเภอสารภี

คำขวัญอำเภอสารภี ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม
พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี

ต้นยางสารภี
ต้นยางนา บนถนนสายสารภี-ลำพูน

เอกลักษณ์ของอำเภอสารภี ที่สามารถพบเห็นได้ ก็คือ ต้นยางนา ที่อยู่ริมสองฝั่งถนน สายเชียงใหม่-สารภี-ลำพูน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “ถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่า” ถึงแม้จะมีต้นยางนาโบราณอยู่มาก แต่ก็มีบางส่วนหักโค่นลงมา จึงทำให้ต้องมีการอนุรักษ์ไว้

สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ จะเป็นการเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ที่เวียงกุมกาม เมืองเก่าเชียงใหม่ ก่อนที่จะถูกน้ำท่วมจมอยู่ในตะกอน และภายหลังได้ค้นพบและทำการบูรณะกันใหม่จึงกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถนั่งรถม้า เกวียนวัวลาก หรือ จะนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการบรรยายของมัคคุเทศก์ ก็ได้

อำเภอสารภีเดิมชื่อ ” อำเภอยางเนิ้ง” ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี พ.ศ.2434 (ร.ศ.109) คำว่ายางเนิ้งมาจากคำว่า ” ต้นยาง “ กับ ” เนิ้ง “ เป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่าโน้มเอน ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2470 ท้าวพระยาขุน พร้อมด้วยประชาชนได้เสนอต่ออำมาตย์ตรี พันธุราษฎร นายอำเภอสมัยนั้นว่าควรเปลี่ยนชื่ออำเภอยางเนิ้ง เสียใหม่เนื่องจาก ไม่ไพเราะจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ” อำเภอสารภี”  ซึ่งเป็นชื่อของตำบลหนึ่งในอำเภอ คำว่า ” สารภี ” เป็นชื่อของดอกไม้ไทยสีเหลืองมีกลิ่นหอมมาก เป็นต้นไม้ยืนต้นมีอายุยืนและมีมากที่วัดสารภี ตำบลสารภี

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอสารภี เลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 รหัสไปรษีย์  50140
 หมายเลขโทรศัพท์  053-321253
 หมายเลขโทรสาร  053-321253
 เว็บไซต์อำเภอ    www.saraphi.go.th
 โรงพยาบาลสารภี    053420694-5,053322903,053322907,053322813
 สภ.อ.สารภี    053-321090

ตำบลในอำเภอสารภี

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอสารภี

 • เวียงกุมกาม
 • วัดหนองผึ้ง
 • วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
 • วังมัจฉาพญาชมพู
 • คุณยายศรีจันทร์ ข้าวเกรียบปากหม้อ
 • ป้าพร ข้าวซอย
 • ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปู่โย่ง

วัดในอำเภอสารภี

ตำบลสารภี

 • วัดกอประจำโฮง
 • วัดช่างเคิ่ง
 • วัดปากกอง
 • วัดมงคลวนาราม
 • วัดสารภี

ตำบลหนองผึ้ง

 • วัดกองทราย
 • วัดเชียงแสน
 • วัดดอนจืน
 • วัดป่าแคโยง
 • วัดผางยอย
 • วัดพระนอนหนองผึ้ง
 • วัดสันคือ
 • วัดอุโบสถ

ตำบลหนองแฝก

 • วัดกู่แดง
 • วัดหนองแฝก
 • วัดหนองสี่แจ่ง
 • วัดหวลการณ์
ตำบลยางเนิ้ง

 • วัดกู่เสือ
 • วัดต้นเหียว
 • วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
 • วัดเวฬุวัน
 • วัดศรีโพธาราม
 • วัดแสนหลวง

ตำบลสันทราย

 • วัดต้นผึ้ง
 • วัดบุปผาราม
 • วัดปากคลอง
 • วัดป่าสา
 • วัดพรหมวนาราม
 • วัดศรีดอนชัย
 • วัดสันทราย
 • วัดหนองแบน

ตำบลท่ากว้าง

 • วัดสันดอนมูล
ตำบลท่าวังตาล

 • วัดเจดีย์เหลี่ยม
 • วัดช้างค้ำ
 • วัดบวกครกใต้
 • วัดบวกครกเหนือ
 • วัดบ้านกลาง
 • วัดป่ากล้วย
 • วัดป่างิ้ว
 • วัดป่าเปอะ
 • วัดบ้านกลาง

ตำบลป่าบง

 • วัดไชยสถาน
 • วัดต้นตาล
 • วัดเทพาราม
 • วัดป่าบงหลวง
 • วัดศรีคำชมภู
 • วัดสุพรรณ
ตำบลไชยสถาน

 • วัดเชียงขาง
 • วัดต้นโชคหลวง
 • วัดต้นยางหลวง
 • วัดนันทาราม
 • วัดโพธิมงคล
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดศรีสองเมือง
 • วัดอุโบสถ

ตำบลดอนแก้ว

 • วัดดอนแก้ว
 • วัดตำหนัก
 • วัดน้ำโจ้
 • วัดสันกลาง
 • วัดสันต้นกอก
ตำบลขัวมุง

 • วัดขัวมุง
 • วัดปากเหมือง
 • วัดป่าเดื่อ
 • วัดไร่ดงพุทธาราม
 • วัดศรีมูลเรือง
 • วัดอุทุมพราราม

ตำบลชมภู

 • วัดท่าต้นกวาว
 • วัดบุบผาราม
 • วัดป่าเป้า
 • วัดพญาชมภู
 • วัดแม่สะลาบ
 • วัดศรีดอนมูล
 • วัดหนองป่าแสะ

โรงเรียนในอำเภอสารภี

การเดินทางไปอำเภอสารภี

จากอำเภอสารภีมาทางถนนลาดยางสายสารภี-ทางดง ถึงตำบลขัวมุง แยกมาทางถนนลาดยางสายขัวมุง-สันทราย ระยะทางประมาณ 13 กม.


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -