หน้าแรกอำเภอเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

Basecamp Trail Provision

Basecamp คาเฟ่ร้านเล็กๆ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของคุณเค้ก ภาวิดา และ แฮรี่ โวเวลส์ ผู้ที่ชื่นชอบในการวิ่งเทรลซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ Basecamp...

ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130021 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130032 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130015 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนท่าศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130001 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130007 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนจั่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนจั่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130002 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสวนดอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนดอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130008 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าแดด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130028 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130009 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130029 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130003 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนพุทธิโศภน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพุทธิโศภน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130031 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130004 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่