อำเภอเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สังกัด สำนักงานเขต …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ