หน้าแรกอำเภอเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนปิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130011 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130017 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130024 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเจ็ดยอด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130018 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130022 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดข่วงสิงห์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130019 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดร้องอ้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130023 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าตัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130020 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130026 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130021 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130032 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130015 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนท่าศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130001 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130007 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่