หน้าแรกอำเภอเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130995 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางมะเยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะเยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130120 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แมะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แมะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130091 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130994 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130121 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130092 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130103 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดจอมคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมคีรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130085 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130112 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองคอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130123 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่นะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่นะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130086 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านถ้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130099 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังมะริว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมะริว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130124 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบคาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130087 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่