หน้าแรกอำเภอเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่กอนใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130109 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองเขียว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขียว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130130 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130110 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130131 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านออน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130117 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านรินหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรินหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130132 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางเฟือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเฟือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130118 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหวาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130104 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ป๋าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130119 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก...

ข้อมูลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130995 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางมะเยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะเยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130120 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แมะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แมะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130091 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130994 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130121 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่