อำเภอเชียงดาว

ข้อมูลโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู สังกัด สำนักงานเขตพื …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ สังกัด สำนั …

อ่านต่อ