หน้าแรกอำเภอเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังมะริว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมะริว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130124 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบคาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130087 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชียงดาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงดาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130100 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองบัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130125 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130089 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งละคร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130095 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนดอยสามหมื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสามหมื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130126 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดปางมะโอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปางมะโอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130090 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130096 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130111 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130098 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองนะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองนะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130127 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130115 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านอรุโณทัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130128 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130116 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่