หน้าแรกที่เที่ยววัดมหาวัน วัดสวยติดถนนท่าแพ เชียงใหม่

วัดมหาวัน วัดสวยติดถนนท่าแพ เชียงใหม่

วัดมหาวัน2วัดมหาวันอยู่ติดถนนท่าแพ

วัดมหาวัน5
วิหารหลวงวัดมหาวัน

วัดมหาวัน เป็นวัดที่รับศิลปะแบบพม่า เช่นเดียวกับวัดอื่นๆ ในเมืองเชียงใหม่ อาทิเช่น วัดแสนฝาง วัดป่าเป้า วัดบุพพาราม เป็นต้น ครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระอารามอีกสองแห่งที่ปรากฏอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบพม่า-ไทใหญ่เข้มข้น สวยงาม ควรค่าไปเยี่ยมชม

วัดมหาวัน ติดกับถนนท่าแพถนนที่มีนักท่องเที่ยวเดินกันเยอะ เป็นวัดไม่ใหญ่แต่มีความงดงามในทันทีที่ได้มอง ท็อปเชียงใหม่จะพาไปชมวิหารหลวงของวัดมหาวันกันครับ

วัดมหาวัน9 วัดมหาวัน12 วัดมหาวัน13

วัดมหาวัน7ประวัติความเป็นมา

วัดมหาวันเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของคนเชียงใหม่ในสมัยก่อน มีตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดมหาวันว่า เป็นวัดที่สร้างในสมัยของพระเจ้ากาวิละเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชคืน หลังจากที่เชียงใหม่ตกเมืองเมืองขึ้นของพม่ามายาวนานถึง 200 ปี วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2338 หลังจากที่สร้างวัดแล้ว พระองค์ได้ทรงปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆ กัน

ลักษณะความสำคัญและจุดเด่น

ศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบพม่า ตั้งแต่ซุ้ม ประตูทางเข้า พระเจดีย์แบบพม่า พระวิหารทรงพื้นเมืองแบบล้านนาหลังคาลดชั้นทั้งต้านหน้าและต้านหลัง หน้าบันและเครื่องบนตกแต่งด้วยการแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม และหอไตรสร้างใน พ.ศ.2386 โดยชาวพม่าชื่อ แขง่โหย

วัดมหาวัน10
พระวิหารหลวงของวัดงดงามวิจิตรเป็นพิเศษ

พระประธานในวิหารหลวงสร้างในพ.ศ.2410 โดยคหบดีซาวพม่าชื่อหม่องปิด ที่เข้ามาทำงานในไทยกับบริษัทบอมเบย์ เบอร์มา

และสิ่งที่เรียกสามารถดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาภายในวัดได้มากก็คือ พระเจ้าโต หรือ วิหารหลวง ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระเจ้าโต” ตอนผมมาถึงรถติดและเย็นมากแล้ว เลยอดถ่ายรูปพระเจ้าโตในวิหารมาฝากครับ

วัดมหาวัน6 วัดมหาวัน8

อ้างอิง

รายงานโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการให้แสงสว่างโบราณสถานในตัวเมืองเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่ตั้งวัดมหาวัน

ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร :065-3273874

วัดมหาวัน4

อย่าขับเลยนะครับเป็นถนน วันเวย์ บางวันรถติดมาก จอดข้างทางไม่ได้ หากเลยวัดมหาวัน ก็ไปจอดที่วัดเชตวัน แล้วเดินย้อนกลับมาครับ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -