Home ที่เที่ยว วัดถ้ำผาปล่อง สถานที่ปฏิบัติธรรมในอำเภอเชียงดาว

วัดถ้ำผาปล่อง สถานที่ปฏิบัติธรรมในอำเภอเชียงดาว

6137

เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (21)

สถานที่ปฎิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ ที่ท็อปเชียงใหม่อยากแนะนำให้รู้จักครับ วัดถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว แห่งนี้เป็นสถานที่ทำวัตรเช้า – วัตรเย็น ที่มีระเบียบชัดเจน ปฎิบัติกันมาอย่างสงบสุข  เป็นสถานที่สงบเหมาะแก่การภาวนาจิตรมากๆ ครับ

ธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาอ่านแล้วให้เอามาสอนใจตัวเอง ชำระกิเลสในจิตให้เบาบางลงไปทุกวัน จงภาวนา รวมจิตใจให้ได้ความสงบทุกๆ คืน เทอญ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 3 มีนาคม 2532

วัดถ้ำผาปล่องตั้งอยู่ที่ อ. เชียงดาว ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงทางขึ้นโดยใช้บันได 510 ขั้นขึ้นไปจนถึงสำนักสงฆ์ เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบ บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติ ขั้น มีที่พักสำหรับอุบาสก และอุบาสิกาที่ไปปฏิบัติธรรม โดยสามารถรองรับได้ถึง 200 คนภายในถ้ำผาปล่องจะมีรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่สิมประดิษฐานอยู่ในท่าขัดสมาธิเพชร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำองค์ท่าน และ “เจดีย์แห่งความกตัญญู” ที่คณะศิษย์ได้จัดสร้างถวายให้ใช้เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารของ “หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร”ผู้สนใจปฏิบัติธรรมสามาพระบรมสารีริกธาตุและเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารของ “หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร” ผู้สนใจปฏิบัติธรรมสามารถติดต่อได้ที่โทร. 0 5345 5100

เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (2)
ทางเข้าวัดถ้ำผาปล่อง

เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (5)
เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (7) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (6)
เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (11) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (8) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (9)
เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (14) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (19) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (13)
ทางขึ้นเป็นบันได 510 ขั้น เหนื่อยเอาการเลยทีเดียว

เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (20) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (15)
จุดพักระหว่างทางขึ้น

เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (17) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (18)
ระหว่างทางจะมีคำสอนต่างๆเกี่ยวกับธรรมะติดอยู่ตามข้างทาง

เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (23) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (22)
 เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (26) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (28)
ปากถ้ำผาปล่อง และทางขึ้นช่วงสุดท้าย

เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (29) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (30) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (32) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (33)
หุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่สิม

ที่วัดถ้ำผาปล่อง หลวงปู่สิม  ท่านได้วางกิจวัตรไว้เป็นหลักในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
เวลา ๓.๐๐ น. สัญญาณระฆังใหญ่ดัง
เวลา ๓.๓๐ น. ทำวัตรเช้า เสร็จแล้วมีการแสดงธรรมเทศนาอบรมจิตภาวนา
เวลา ๖.๐๐ น. บิณฑบาตที่หมู่บ้านถ้ำ มีเส้นทางรับบาตร ๓ สายในหมู่บ้านบ้านถ้ำ
เวลา ๘.๐๐ น. ฉันภัตตาหาร เสร็จแล้วล้างบาตร ปัดกวาด ทำความสะอาดบริเวณถ้ำและสถานที่ฉัน
หลังจากนั้นจึงพักผ่อน หรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๐๐ น. สัญญาณระฆังเล็กดัง พระสงฆ์ และผู้มาปฏิบัติธรรมช่วยกันปัดกวาดเสนาสนะและลานวัด
เวลา ๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๙.๐๐ น. สัญญาณระฆังใหญ่ดัง
เวลา ๑๙.๓๐ น. มีการแสดงพระธรรมเทศนา อบรมจิต

เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (34) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (39) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (52) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (40) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (41) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (42) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (43) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (48) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (49) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (50)
เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (44) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (38) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (46)
เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (47) เชียงดาว - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง (51)

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงวัดถ้ำผ่าปล่อง 75 กิโลเมตร

จากวัดถ้ำเชียงดาว เรื่อยไปจนถึงวัดถ้ำผาปล่องมีที่พักไว้บริการหลายแห่งครับ น้ำ-ไฟ เข้าถึง หรือจะพักที่วัดก็สามารถทำได้ครับ

การเดินทาง

รถโดยสาร จากตัวเมืองนั่งรถแดงไปลงสถานีขนส่งช้างเผือก เพื่อต่อรถสาย เชียงใหม่-ท่าตอน (ค่ารถ 40 บาท) ไปลงปากทางเข้าวัดถ้ำเชียงดาว แล้วหาต่อรถเข้าไปวัดถ้ำผาปล่องอีกเพียง 3 Km

รถยนต์ ขับเองไปตามถนนโชตนา ผ่านแม่ริมไปก่อนถึงอำเภอเชียงดาว เลี้ยวซ้ายไปทางวัดถ้ำเชียงดาว ขับเลยไปอีกประมาณ 3 Km


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน