หน้าแรกที่เที่ยวเยี่ยมชมวัดชัยพระเกียรติ สักการะพระพุทธรูปเมืองราย (พระเจ้าห้าตื้อ)

เยี่ยมชมวัดชัยพระเกียรติ สักการะพระพุทธรูปเมืองราย (พระเจ้าห้าตื้อ)

วัดชัยพระเกียรติ์ (5)

ในตัวเมืองเชียงใหม่มีวัดมากมายหลายแห่งและอยู่ใกล้ๆ กัน ตั้งชื่อวัดได้อย่างเป็นศิริมงคล อีกหนึ่งที่อยู่บนถนนราชดำเนิน ที่น่าสนใจก็คือ วัดชัยพระเกียรติ เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าห้าตื้อ หรือพระพุทธรูปเมืองราย มาสักการะแล้วจะรอดพ้นจากอันตราย  เสริมเกียรติยศและความมีชัยสมหวังในทุกสิ่ง

ในวันอาทิตย์เป็นที่ทราบกันดีว่าถนนราชดำเนินจะมีการปิดถนน เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดินเชียงใหม่หรือถนนคนเดินท่าแพ ที่มีชื่อเสียง  และลานจอดรถหน้าวัดชัยพระเกียรติก็จะถูกปรับให้เป็นพื้นที่ขายสินค้าในงานถนนคนเดิน

วัดชัยพระเกียรติ์ (6)

วิหารวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าห้าตื้อ  หันหน้าตรงกับประตูวัดอย่างพอดี ใครเดินผ่านหน้าวัด จะเห็นวิหารตั้งเด่นสง่างาม มองเข้าไปเห็นพระประธานด้านในเหลืองอร่ามสวยงามน่ากราบไหว้

วัดชัยพระเกียรติ แต่เดิมชื่อ วัดชัยผาเกียรติ์ โคลงนิราศหริภุญไชยกล่าวถึงพระอารามแห่งนี้เอาไว้ว่า สร้างขึ้นในช่วงที่ราชวงศ์มังรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (กลางสมัย) และได้รับการทำนุบำรุงโดยกษัตริย์เชียงใหม่ทุกพระองค์เรื่อยมาจนถึงสมัยพระเมกุฏิวิสุทธิวงศ์ กษัตริย์องค์ที่ 16 ของราชวงศ์มังราย องค์สุดท้ายของเชียงใหม่ยุคแรกเริ่ม

วัดชัยพระเกียรติ์ (3) วัดชัยพระเกียรติ์ (7)

ปูชนียสถานต่างๆ ภายในได้รับการบูรณะ และสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากของเดิมมีสภาพทรุดโทรม และเสียหายไปตามกาลเวลา แม้อาคารสถานต่างๆ จะเป็นของใหม่ แต่อายุอานามของพระอารามแห่งนี้ไม่น้อยเลย เรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ เป็นประจักษ์พยานรู้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองมาหลายร้อยปี

พระวิหารดั้งเดิมสร้างขึ้นในสมัยพระมหาเทวีจิระประภา กษัตริย์ลำดับที่ 14 แห่งราชวงศ์มังราย สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตริย์อยุธยาราชวงศ์สุพรรณภูมิ (สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเครือญาติกัน หรือไม่ก็เพื่อถวายพระเกียรติต่อพระไชยที่ไม่ยกทัพเข้าโจมตีเมืองเชียงใหม่) ส่วนพระวิหารองค์ปัจจุบันเป็นของใหม่ หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นพรรณพฤกษาสีทองบนพื้นกระจกสีน้ำเงิน กลางหน้าบันเป็นรูปเทพพนม บันไดมีสิงห์ปูนปั้นสองตัวตั้งไว้เป็นทวารบาล

วัดชัยพระเกียรติ์ (1) วัดชัยพระเกียรติ์ (2) วัดชัยพระเกียรติ์ (4)

ภายในประดิษฐานพระประธาน “พระพุทธรูปเมืองราย” รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “พระเจ้าห้าตื้อ” หล่อด้วยโลหะผสมทองหนัก 5,000 กิโลกรัม ประทับอยู่ในซุ้มโขง ชื่อ “พระเจ้าห้าตื้อ” นั้นมาจากน้ำหนักขององค์พระที่หนัก 5 ตื้อ (1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม) ที่ฐานพระเจ้าห้าตื้อมีจารึกอักษรพม่า ส่วนด้านหลังเป็นอักษรธรรมล้านนา เชื่อกันว่าผู้ใดมาสักการะกราบไว้พระเจ้าห้าตื้อ จะรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ และมีชัยในสิ่งที่สมหวังทุ ฝาผนังพระวิหารมีภาพจิตรกรรมเรื่องราวจากชาดก

วัดชัยพระเกียรติ ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อยู่ระหว่างวัดพระสิงห์ กับ วัดเจดีย์หลวง  และอยู่ใกล้กับ สภอ.อำเภอเมืองเชียงใหม่


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -