หน้าแรกที่เที่ยวบ้านนอแล บนดอยอ่างขาง ชายแดนไทย - พม่า

บ้านนอแล บนดอยอ่างขาง ชายแดนไทย – พม่า

บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (9)

ท็อปเชียงใหม่พาเที่ยวชมหมู่บ้านนอแล ที่อยู่ของชนเผ่าปะหล่องและชมทิวทัศน์ฝั่งเพื่อนบ้าน บ้านนอแล ตั้งอยู่สุดเขตประทศไทยชายแดนไทย-พม่า สุดเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวบนดอยอ่างขาง

บ้านนอแลเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชนเผ่าปะหล่องเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศพม่าที่อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถินฐานฝั่งประทศไทย โดยถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2527 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พระองค์จึงมีพระตำรัสให้ชนเผ่าปะหล่องอาศัยอยู่ที่บ้านนอแล จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

จุดท่องเที่ยวของบ้านนอแลนอกจากจะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า ที่ไม่ค่อยคุ้นหูนักท่องเที่ยวทั่วไปนัก  ยังมีฐานปฏิบัติการบ้านนอแลป็นหน่วยปฏิบัติการรักษาดินแดนไทยที่มีความสงบไร้การสู้รบปรบมือ  ปลอดภัยว่างั้น  สามารถชมทิวทัศน์ผืนป่าและทิวเขาฝั่งพม่าได้อย่างสวยงาม  ท่ามกลางหมอกขาวโพลนปกคลุมในข่วงฤดูหนาว  ได้บรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นดีแท้

บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (25) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (26)บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (28) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (27) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (29)

ที่หมู่บ้านนอแล คือ หมู่บ้านในฐานปฏิบัติการชายแดน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยรักษาความสงบในผืนแผ่นดินไทย ที่อยู่สุดเขตชายแดนไทย–พม่า มีต้นบ๊วย แผ่กิ่งก้านสาขา ผลิดอกรอต้อนรับผู้มาเยือน

หมู่บ้านนอแล เป็นหมู่บ้านของชาวไทย-ภูเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากประเทศพม่า ที่นี่ถ้ามองไปฝั่งพม่า จะเห็นฐานที่ตั้งของพม่า ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ได้อย่างชัดเจน และมีเพียงรั้วเท่านั้นที่กั้นไว้ มองดูก็จะเห็นทหารส่องกล้องมาทางเราบ่อยๆ

เดิมที ณ ฐานปฏิบัติการทางทหารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดปะหล่อง และทำเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ แต่ภายหลังมีการสู้รบกันของชนเผาชายแดน จึงกลับกลายเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร เพื่อเฝ้ารักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนแทน ซึ่งถ้าหากใครอยากรู้ว่าฐานปฏิบัติการทางทหารเป็นอย่างไร มาที่นี่ได้เห็นอย่างแน่นอน แถมยังได้เจอพี่ๆ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไม่ย่อท้อ

บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (12)บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (13) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (14) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (24) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (11)

ปัจจุบัน ฐานปฏิบัติการนอแล เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปได้แวะมาท่องเที่ยว การเดินทางมาเยือนทำให้เห็นถึงประวัติการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศ และได้เห็นในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีรับสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชาวปะหล่อง ถึงแม้ว่าชนเผ่าปะหล่องจะไม่ใช่คนไทยแท้ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมของชนเผ่าชาวปะหล่องอีกด้วย

บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (8) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (15) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (16) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (17) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (21)

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล สุดเขตชายแดนไทย–พม่า ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนอแล ดอยอ่างขาง หมู่บ้านนอแลเป็นหมูบ้านของชาวเขาเผ่าปะหล่อง ที่อพยพมาจากประเทศพม่า ที่นี่ถ้ามองไปฝั่งพม่า จะเห็นฐานที่ตั้งของพม่า ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ได้อย่างชัดเจน และมีเพียงรั้วเท่านั้นที่กั้นไว้ แต่วันนี้หมอกลงจัดมากเลยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับพม่าทำให้มีการอพยพของชนกลุ่มน้อยอยู่หลายครั้ง แต่ชนเผ่าปะหล่อง ได้มีการถวายฎีกาแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2527 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พระองค์จึงมีพระดำรัสให้ชนเผ่าปะหล่องอาศัยอยู่ที่บ้านนอแล ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลแรกเริ่มเดิมทีเป็นที่ตั้งของวัดปะหล่อง และทำเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ โดยมีครูมาสอนเป็นบางครั้ง ต่อมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและขัดแย้งกันระหว่างชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามบริเวณชายแดน เมื่อปี พ.ศ. 2528–2530 ระหว่างกลุ่มว้า กลุ่มไทยใหญ่ และขุนส่า และกลุ่มว้าได้เข้ามาตั้งฐานที่วัดปะหล่อง จนเมื่อในปี พ.ศ. 2530 เหตุการณ์ได้รุนแรงขึ้น และพม่าก็เข้ามายึดครองฐานที่ตั้งของกลุ่มว้าจนสำเร็จ ทางการไทยก็ได้ทำการส่งกำลังทหารไทยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการที่หมู่บ้านขอบด้ง และทำการเจรจากับทหารพม่าและพม่าก็ยอมถอยทัพกลับไป จึงเป็นฐานปฏิบัติการบ้านนอแลจนถึงทุกวันนี้

บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (1) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (2) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (3) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (4) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (5) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (6) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (7) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (10) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (18) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (19) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (20) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (22) บ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า (23)

บ้านนอแลจะอยู่เลย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ไปทางทิศเหนืออีกประมาณ 4.5 กิโลเมตร เลยหมู่บ้านขอบด้งไปอีก ใช้เวลาเดินทางเพียงนิดเดียวก็ถึงแล้วครับ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -