Home ที่เที่ยว ถนนสีเขียว เชียงใหม่ – สะเมิง – กัลยาณิวัฒนา

ถนนสีเขียว เชียงใหม่ – สะเมิง – กัลยาณิวัฒนา

1815

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ ท็อปเชียงใหม่แนะนำ ให้ไปขับขี่รถเล่นบนถนนหมายเลข 1269 เชื่อมต่อไปยัง ถนน 1349 หรือชื่อเต็มคือถนนสายอำเภอหางดงสะเมิง ไปอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตลอดเส้นทางนั้นดูสดชื่นหันไปทางไหนก็เขียวขจีไปหมด

เส้นทางนี้มีระยะทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่จนถึง อำเภอกัลยาณิวัฒนา 135 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง 2ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง เส้นทางเป็นถนนสองเลน ค่อนข้างคดเคี้ยว แต่ก็ขับง่าย มีความชันบ้างเป็นบางช่วง ถ้าขับขี่ในช่วงหน้าฝนควรระมัดระวังในการขับขี่ด้วย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน