Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สังกัด สำนักงานเ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สังกัด สำนักงานเ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ