Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนศิริมังคลาจารย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี สังกัด สำนักงานเขต …

อ่านต่อ