Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอสันกำแพง

ข้อมูลโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา สังกัด สำนักงานเขต …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สังกัด …

อ่านต่อ