Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอสันกำแพง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สังกัด …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเข …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สังกัด สำนักง …

อ่านต่อ