Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอฝาง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สังกัด สำนักงานเ …

อ่านต่อ