Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอฝาง

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ