Tag Archives: ศิลปะล้านน้า

วัดปราสาท กับจิตรกรรมฝาผนังลายคำ เชียงใหม่

วัดปราสาทนี้อาจจะเป็นวัดเล็กๆ อยู่ในเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดขน …

อ่านต่อ

วัฒนธรรมประเพณีพม่าในล้านนาไทย

ตลอดระยะเวลาที่พม่าปกครองล้านนาไทยเป็นเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๐๑ …

อ่านต่อ