Tag Archives: วัดในเมือง

วัดปันเสา สักการะพระเจ้าแสงคำเมือง

วัดปันเสา ชื่อนี้หลายๆ คงอาจจะคุ้นหูเรื่องเกี่ยวกับ “พระธาตุ …

อ่านต่อ

วัดราชมณเฑียร สุดยอดวิหารลายคำติดคูเมือง เชียงใหม่

พระเจ้าหลวงทันใจ วัดราชมณเฑียร วัดราชมณเฑียรบนถนนศรีภูมิติดก …

อ่านต่อ

วัดดับภัย สักการะพระเจ้าดับภัยเพื่อจิตใจที่สงบ

ท็อปเชียงใหม่ พาไปวัดดับภัย 1ในการทำบุญ9 วัด เสริมดวง ดับทุก …

อ่านต่อ

วัดปราสาท กับจิตรกรรมฝาผนังลายคำ เชียงใหม่

วัดปราสาทนี้อาจจะเป็นวัดเล็กๆ อยู่ในเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดขน …

อ่านต่อ

วัดเชียงมั่น สักการะพระแก้วขาว

วิหารจตุรมุข นับเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่  ที …

อ่านต่อ