Tag Archives: วัดในเมือง

วัดพันเตา กับเรื่องราวเตาหลอมองค์พระนับพัน

ที่มาของนามแห่งวัดพันเตานันเพี้ยนมาจาก คำว่า พันเต้า ในภาษาล …

อ่านต่อ

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สุดล้ำค่าจิตรกรรมวิหารลายคำ (ปีมะโรง)

วัดคู่บ้านคู่เมืองอีกวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเท …

อ่านต่อ