Tag Archives: พระเจ้ากือนา

วัดลอยเคราะห์ วัดเก่าท่ามกลางเมืองสมัยใหม่

ถนนลอยเคราะห์ คนเชียงใหม่รู้ดี ว่าถนนเส้นนี้เป็นย่านท่องเที่ …

อ่านต่อ

สักการะพระเจ้าเก้าตื้อ ณ วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

วัดสวนดอก วัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ เป็นวัดที่นักท่องเที …

อ่านต่อ