เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

2084
พระยาสุลวะฤาไชยสงคราม
พระยาสุลวะฤาไชยสงคราม

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทั้ง 9 เป็นทายาทของหนานทิพย์ช้าง  หรือพระยาสุลวะฤาไชยสงครามผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร (ลำปาง) เจ้าผู้ครองนครลำปาง (พ.ศ. 2257-2302) ต้นตระกูลเชื้อเจ็ดตน

ในสมัยที่เมืองเชียงใหม่ เป็นประเทศราชของอาณาจักรธนบุรี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ มีบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาประเทศราช” โดยมีพระยาวิเชียรปราการ (บุญมา) เป็นพระยาเชียงใหม่องค์แรก (ครองเมืองปี พ.ศ.2317-2319 แต่หลายตำราอาจไม่นับเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีพระยาเชียงใหม่บางองค์ได้รับสถาปนาเป็น “พระเจ้าประเทศราช” เป็นกรณีพิเศษ เช่น พระเจ้ากาวิละ และพระเจ้ามโหตรประเทศ จนวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปนาพระยาประเทศราชในราชวงศ์ทิพย์จักรทั้งสามองค์ คือ พระยาเชียงใหม่ พระยาลำปาง และพระยาลำพูน ขึ้นเป็น “เจ้าประเทศราช” สืบมาจนถึงเจ้าแก้วนวรัฐ ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 ซึ่งเป็นองค์สุดท้าย ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรีสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม มีมติให้ยุติการตั้งเจ้าประเทศราช ทำให้ตำแหน่งเจ้านครเชียงใหม่สิ้นสุดลงนับแต่นั้น….

พระเจ้ากาวิละ
พระเจ้าบรมราชาธิบดี กาวิละ

ครองเมือง พ.ศ.2325-2358

พระเจ้าธรรมลังกา เจ้าช้างเผือก
พระเจ้าธรรมลังกา เจ้าช้างเผือก

ครองเมือง พ.ศ.2358-2364

เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น
เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น

ครองเมือง พ.ศ.2364-2368

เจ้าหลวงพุทธวงศ์
เจ้าหลวงพุทธวงศ์

ครองเมือง พ.ศ.2368-2389

พระเจ้ามโหตรประเทศ
พระเจ้ามโหตรประเทศ

ครองเมือง พ.ศ.2389-2397

พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์

ครองเมือง พ.ศ.2397-2413

พระเจ้าอินทวิชยานนท์
พระเจ้าอินทวิชยานนท์

ครองเมือง พ.ศ.2413-2440

พระเจ้าอินทรโรรสสุริยวงศ์
พระเจ้าอินทรโรรสสุริยวงศ์

ครองเมือง พ.ศ.2440-2452

พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ
พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ

ครองเมือง พ.ศ.2452-2482

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ทางประเทศสยาม ได้ยกเลิกระบบประเทศราช ทำให้ฐานะของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ถูกยกเลิกไป เหลือเพียงการสืบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เป็นผู้สืบราชสกุล ณ เชียงใหม่ ซึ่งบทบาทที่เห็นได้ชัด คือ การแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ ในพระราชพิธีต่าง ๆ

นับแต่พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ ถึงแก่พิราลัย ในปี พ.ศ. 2482 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบราชสกุล ณ เชียงใหม่ ให้แก่บุคคลสืบเชื้อสายต่อไป


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า