เจ้านายฝ่ายเหนือ (North Royality Family)

การถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเจ้านายประเทศราช

ภาพถ่ายเจ้าผู้ครองนครหัวเมืองประเทศราชเข้าพิธีโองการแช่งน้ำไม่คิดคดต่อสยาม ในภาพคนยืนมุมขวาของภาพ คือ เจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 9 อีกทางหนึ่งเป็นการประชุมเจ้าประเทศราชในการสมโภชกรุงเทพมหานคร ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2439)
จากซ้ายไปขวา แถวหน้า เจ้าหลวงเมืองน่าน สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เจ้ายุติธรรมธร (คำสุข) เจ้านครจำปาศักดิ์ พระยาราชนุกูล (อ่วม) แถวหน้า เจ้าหลวงเมืองแพร่ เจ้าหลวงนครลำปาง เจ้าเมืองไทรบุรี เจ้าหลวงนครเชียงใหม่ พระยามหาอำมาตย์ (เส็ง) เจ้าหลวงนครลำพูน

ที่มาของภาพทั้งหมดจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลงานการถ่ายภาพของ ห้องฮูปหละปูน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -