อำเภอแม่แจ่ม

คำขวัญอำเภอ เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพน้ำแจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ

หลายคนคงตราตรึงใจกับภาพ นาขั้นบันได ที่อำเภอแม่แจ่ม เป็นภาพที่ดูแล้วทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย พร้อมรับอากาศอันบริสุทธิ์  วิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นการเกษตรเรียบง่าย  ดำเนินชีวิตไม่เร่งรีบ หากต้องการพักผ่อนที่แม่แจ่มแห่งนี้ มีโฮมสเตย์ให้พักกับคนในพื้นที่  แล้วจะรู้เลยว่าเสน่ห์ของอำเภอแม่แจ่ม มันแจ่มจริงๆ ครับ

การเดินทางมาเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นดินแดนนครลับแลแห่งเมืองล้านนา อยู่ท่ามกลางป่าเขา ล้อมรอบไปด้วยภูเขา อยู่ในอ้อมกอดของแม่น้ำอย่างอบอุ่น รอยยิ้มผู้คนเป็นมิตร สนิทกันเหมือนญาติ ส่วนใหญ่จึงมาพักแบบโฮมสเตย์ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เที่ยววัดต่างๆ ในอำเภอ

ประวัติแม่แจ่ม

ประวัติดั้งเดิมของ “อำเภอแม่แจ่ม” ไม่มีผู้ใดทราบชัดเจนและไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันได้ เป็นแต่เรื่องตำนานเล่าสืบกันมาว่า  แต่ก่อนมีสิงห์สองตัวเป็นพี่น้องกันหากินอยู่ในป่าใหญ่เกิดแย่งอำนาจรุกล้ำเขตหากินพิพาทกันอยู่เนืองๆ จนกระทั่งพระปัจเจกพุทธเจ้ามาโปรดเวไนยสัตว์จึงได้แบ่งเขตหากิน โดยเอาลำห้วยแห่งหนึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเขตแดนลำห้วยขึ้น จึงเรียกสืบกันมาว่า “ห้วยช่างเคิ่ง” ซึ่งหมายความว่า แบ่งครึ่งกันไว้ ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่ดอนสะกาน ราษฎรนำข้าวปลาอาหารไปถวาย แต่เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ยากจนข้าวปลาอาหารที่นำไปถวายมีน้อยเพราะขาดแคลน จึงได้ขนานนามเมืองนี้ว่า “เมืองแจม” (แจมแปลว่า อดอยาก ขาดแคลน) และเรียกลำน้ำใหญ่นี้ว่า    “แม่แจ่ม” ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนไปเป็น “เมืองแจ่ม” จนกระทั่งทุกวันนี้

อำเภอแม่แจ่มได้ยกฐานะเป็นอำเภอครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2477  ตั้งชื่ออำเภอว่า “”อำเภอช่างเคิ่ง” ทีว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ท่าผา ในปัจจุบันนี้  โดยมี นายชื่น  ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรก แต่ขณะนั้นราษฎรอดอยากขาดแคลน และไม่นิยมการปกครอง ที่เก็บภาษีอากร จึงได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งเข้าปล้นที่ว่าการอำเภอ นายอำเภอถูกฆ่าตาย  ทางราชการจึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอ ไปอาศัยอยู่ที่วัดช่างเคิ่ง โดยมีท้าวสุดสนิท เป็นนายอำเภอ และมีฐานะเป็นอำเภอ ต่อมาจนถึง พ.ศ. 2481  ทางราชการได้ลดฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ตั้งชื่อว่า “กิ่งอำเภอแม่แจ่ม”  ขึ้นกับอำเภอจอมทอง และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภออีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2499

 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ถนนสุดสนิท ม. 4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
 รหัสไปรษณีย์  50270
 หมายเลขโทรศัพท์  0-5248-5111
 หมายเลขโทรสาร  0-5348-5111
 เว็บไซต์อำเภอ    –
 แนะนำเฟสบุก    www.facebook.com/mungmaechaem

ตำบลในอำเภอแม่แจ่ม

สถานที่สำคัญในอำเภอแม่แจ่ม

 • หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
 • สวนป่าแม่แจ่ม
 • ดอยม่อนหมาก
 • แม่น้ำแม่แจ่ม
 • น้ำตกแม่ปาน
 • โบสถ์กลางน้ำ
 • สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง
 • วัดกองแขก
 • สวนป่าแม่แจ่ม
 • น้ำออกรู
 • พระเจ้าตนหลวง
 • พระเจ้าแสนตอง

วัดในอำเภอแม่แจ่ม

ตำบลช่างเคิ่ง

 • วัดกู่
 • วัดช่างเคิ่ง
 • วัดต่อเรือ
 • วัดทุ่งยาว
 • วัดน้อย
 • วัดบนนา
 • วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)
 • วัดบุปผาราม
 • วัดพร้าวหนุ่ม
 • วัดพุทธเอ้น
 • วัดแม่ปาน
 • วัดห้วยริน

ตำบลท่าผา

 • วัดกองแขก
 • วัดบ้านทัพ
 • วัดบ้านเหล่า
 • วัดป่าแดด
 • วัดพระบาท
 • วัดยางหลวง
 • วัดอมเม็ง

ตำบลแม่นาจร

 • วัดแม่นาจร
 • วัดแม่วาก

ตำบลแม่ศึก

 • วัดกองกาน
 • วัดนาฮ่อง
 • วัดสองยอด

ตำบลกองแขก

 • วัดกองแขก

โรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม

การเดินทางไปอำเภอแม่แจ่ม

1. รถยนต์ส่วนตัว
– เส้นทางดอยอินทนนท์จากอำเภอจอมทองมีป้ายเขียนไว้ว่า “ดอยอินทนนท์” ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง จะผ่านด่านที่ 1 ตรงน้ำตกแม่กลาง จากนั้นขับรถไปเรื่อยๆ จะผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.11) ขับรถตรงไป ตามเส้นทาง จนถึงด่าน 2 จะเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายไปแม่แจ่ม (ไม่ต้องตรงไป ถ้าตรงไปจะขึ้นยอดดอยอินทนนท์) ขับมาเรื่อยๆ จนมาถึง ตัวอำเภอ รวมระยะทางแล้วประมาณ 115 กิโลเมตร รถทุกชนิดเดินทางได้ถนนเป็นทางราดยางแต่อาจชันและคดเคี้ยวเป็นหลุมบางช่วง

-เส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียงจากตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มจาก สี่แยกสนามบิน ขับรถตรงไปเรื่อยๆ ตามถนนสาย เชียงใหม่-หางดง ผ่านห้างโลตัส ผ่านอำเภอ หางดง สันป่าตอง จอมทอง และฮอด พอถึงตลาดฮอดจะสังเกตเห็นวงเวียนและหอนาฬิกาขนาดใหญ่
ให้วนขวาจะสังเกตเห็นที่ว่าการอำเภออยู่ด้านซ้ายมือ จากนั้นให้ตรงไปตามถนนสายฮอด-แม่สะเรียง ผ่านออบหลวง ขับรถตรง ไปเรื่อยๆ จากนั้นให้สังเกตป้ายจะเขียนบอกไว้ว่า อ.แม่แจ่ม ให้เลี้ยวขวา พอเลี้ยวเข้าไปจะสังเกตเห็นวัดอยู่ด้านซ้ายมือจากนั้น ให้ตรงไปเรื่อยๆ จะผ่าน หมู่บ้าน อมขูด , ออป.หัวดอย , โหล่งปง , กองแขก จนมาถึงตัวอำเภอ รวมระยะทางแล้วประมาณ 150 กิโลเมตร
2. รถโดยสารสารธารณะ
– จากกทม. นั่งรถสายกทม.-จอมทอง มีทั้งรถ ปอ. 1และ ปอ.2หลังจากนั้นต่อรถสองแถวที่อ.จอมทอง
– จากจอมทองนั่งรถสายจอมทอง – แม่แจ่มค่าโดยสาร 80 บาท เป็นรถสองแถวสีเหลือง คิวรถอยู่ที่ข้างวัดพระธาตุ
ศรีจอมทอง รถจะออกต่อเมื่อมีผู้โดยสารเต็ม
– จากเชียงใหม่นั่งรถไปลงอาเขต
– จากอาเขต ขึ้นรถแดงไปลงประตูเชียงใหม่ 20 บาท
– จากประตูเชียงใหม่สายเชียงใหม่ – จอมทองค่าโดยสาร 35 บาท แล้วมาลงที่จอมทอง
รถแม่แจ่มรอบแรกประมาณ 07.00 น./ 09.00 น./ 12.00 น./14.00 น./15.00 น. ทั้งไปและกลับ
เที่ยวสุดท้าย 17.00 น. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ( แม่แจ่ม-จอมทอง )
บริการรถสองแถวเหลืองนำเที่ยวแม่แจ่ม คุณเป๊ก โทร 082 888 5180


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -