หน้าแรกอำเภอแม่แจ่ม

อำเภอแม่แจ่ม

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเนินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130339 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130312 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ซา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ซา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130294 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองแขก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองแขก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130287 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130323 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130314 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130295 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านอมเม็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอมเม็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130288 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสามสบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามสบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130282 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เอาะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130297 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนออป.13

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนออป.13 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130289 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผานัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผานัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130283 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130342 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่