หน้าแรกอำเภอแม่อาย

อำเภอแม่อาย

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่ามะแกง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130470 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130488 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านคาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130477 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130472 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130481 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130473 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่สาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130510 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองเต็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130511 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสุขฤทัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130475 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่