หน้าแรกอำเภอแม่อาย

อำเภอแม่อาย

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130481 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130473 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่สาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130510 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองเต็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130511 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสุขฤทัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130475 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งไฮ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130512 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130513 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าก๊อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130495 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130515 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130496 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันป่าข่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130516 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130500 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่