อำเภอแม่อาย

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สังกัด สำนักงานเขต …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สั …

อ่านต่อ