หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ข้อมูลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131002
รหัส Smis 8 หลัก : 50022005
รหัส Obec 6 หลัก : 131002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นวมินทราชูทิศ พายัพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : navamindarajudis payap
ที่อยู่ : หมู่ 8 186 ชะเยือง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50180
โทรศัพท์ : 0-5311-2218-9
โทรสาร : 53112277
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ส.ค.-29
อีเมล์ : navaminpayap@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nmp.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 2
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:50:17 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -