หน้าแรกอำเภอเวียงแหง

อำเภอเวียงแหง

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงแหง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแหง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130870 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนามน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130871 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางป๋อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางป๋อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130878 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านม่วงป๊อก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130877 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131019 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่