หน้าแรกอำเภอเวียงแหง

อำเภอเวียงแหง

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านจอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130875 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130879 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองลม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130869 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงแหง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแหง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130870 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนามน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130871 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่