หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130995
รหัส Smis 8 หลัก : 50032002
รหัส Obec 6 หลัก : 130995
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อรุโณทัยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Arunothai Wittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 10 อรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50170
โทรศัพท์ : 053-045559
โทรสาร : 053-045559
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2535
อีเมล์ : arunothaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.anw-cm.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 120
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 50

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:41 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -