หน้าแรกอำเภอฮอด

อำเภอฮอด

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตาลใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130834 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอกแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอกแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130799 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตาลเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130836 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองลอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130800 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผาแตน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแตน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130829 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130801 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโค้งงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งงาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130823 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130802 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอยคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยคำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130824 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130817 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130806 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130818 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังกอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130807 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหางดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหางดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130819 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่