หน้าแรกอำเภอฮอด

อำเภอฮอด

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130817 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130806 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130818 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังกอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130807 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหางดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหางดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130819 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130808 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130820 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาคอเรือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130831 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาฟ่อน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130809 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองหิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองหิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130821 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131014 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130810 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังลุง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130822 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130797 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกิ่วลม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วลม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130811 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่