หน้าแรกอำเภอสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130641 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130643 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่างกระดาษ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130684 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดโรงวัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรงวัว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130668 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130687 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดกู่คำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกู่คำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130650 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดรัตนาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130688 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130656 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหัวริน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวริน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130683 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130652 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130675 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดอุเม็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุเม็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130655 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีอุดม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีอุดม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130676 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยส้ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130678 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่