อำเภอสะเมิง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สังกัด …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน สังกัด สำ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สังกัด สำ …

อ่านต่อ