หน้าแรกอำเภอสะเมิง

อำเภอสะเมิง

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนากู่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากู่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130542 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางขุม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางขุม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130543 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130544 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131004 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดยั้งเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยั้งเมิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130545 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกิ่วเสือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130547 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130537 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ขะปู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130529 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130520 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130530 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130521 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130531 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130517 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่