หน้าแรกอำเภอพร้าว

อำเภอพร้าว

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130255 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปาคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130261 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสหกรณ์ดำริ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130250 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองปิด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปิด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130256 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130244 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130257 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนพร้าวบูรพา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพร้าวบูรพา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130236 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130269 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านต้นรุง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130237 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130238 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าไหน่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130239 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130242 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130243 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนประดู่วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประดู่วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130263 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130265 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่