อำเภอฝาง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูป …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ