สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง สังกัด สำนักงา …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ