สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน สังกัด สำนักงานเ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ