หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5

สพป.เชียงใหม่ เขต 5

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130780 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอกแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอกแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130799 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตาลเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130836 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฉิมพลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉิมพลี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130865 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ตูบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130861 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130765 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านยางแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130781 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองลอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130800 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโค้งงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งงาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130823 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130844 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแปลง 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลง 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านซิแบร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซิแบร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130770 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตุงลอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงลอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130782 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130801 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอยคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยคำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130824 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่