หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130979 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดรัตนาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130688 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130656 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันผักหวาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130757 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเทพาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130712 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130908 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130958 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหัวริน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวริน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130683 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130652 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130740 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130689 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130909 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนชื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนชื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130973 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130675 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดอุเม็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุเม็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130655 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่