หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนวัดวังขามป้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังขามป้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130978 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130687 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดกู่คำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกู่คำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130650 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าตาล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130760 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130711 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130910 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130979 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดรัตนาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130688 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130656 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันผักหวาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130757 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเทพาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130712 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130908 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130958 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหัวริน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวริน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130683 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130652 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่