หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130928 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131060 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านพันตน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันตน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130919 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าโป่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130644 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130746 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีสว่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130744 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130717 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก...

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130917 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130647 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดคีรีเขต

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีเขต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130747 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากเหมือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130703 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130914 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตองกาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตองกาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130751 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่