หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหัวข่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวข่วง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130970 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่าขุนคง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขุนคง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130736 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130729 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันดอนมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันดอนมูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130721 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดวังผาปูน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังผาปูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130926 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ขาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130967 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่ากาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ากาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130661 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแสนตอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนตอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130730 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีล้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130745 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130697 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130927 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130966 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130709 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสามหลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามหลัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130663 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่