หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงแหง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแหง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130870 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130898 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130204 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบคาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130087 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งนก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130224 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130235 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130472 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130481 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนามน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130871 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันติวนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติวนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130899 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดจอมคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมคีรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130085 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองคอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130123 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่