หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130231 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130513 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านท่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านท่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130893 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130214 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130096 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130111 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านลาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130209 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130232 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าก๊อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130495 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130515 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130904 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130907 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130098 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่