หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130232 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าก๊อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130495 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130515 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130904 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130907 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130098 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านอรุโณทัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130128 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยห้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130195 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130178 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130496 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันป่าข่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130516 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130905 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130906 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130115 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่