สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ