หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 2

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130242 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองมะจับ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130609 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130622 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนป่าแป๋วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130364 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130417 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130537 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130243 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านร่มหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130611 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่โจ้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130623 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130365 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130418 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130421 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ขะปู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130529 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่