หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 2

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านป้อก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านป้อก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130528 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันปง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130258 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130596 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130400 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนภูดินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูดินวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130378 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทับเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130356 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านริมใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านริมใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130447 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130538 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130255 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปาคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130261 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันทรายหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130630 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยไร่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130403 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130383 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองออน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองออน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130357 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่