หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนศรีเนห์รู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีเนห์รู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130016 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนปิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130011 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130158 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าขุย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าขุย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130134 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130553 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านออนหลวย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออนหลวย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130946 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130017 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130024 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อหิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130139 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าเสร้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130138 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130555 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเจ็ดยอด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130018 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130022 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่จ้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130172 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130164 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่