หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130032 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130015 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130140 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130549 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดล้านตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดล้านตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130577 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนท่าศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130001 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130007 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หวาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หวาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130141 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130550 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านโห้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโห้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130569 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนจั่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนจั่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130002 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสวนดอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนดอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130008 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130142 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันป่าค่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันป่าค่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130551 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนออนใต้วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนออนใต้วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130571 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่