สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ข้อมูลโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ