หน้าแรกตำบลตำบลแม่แตง

ตำบลแม่แตง

ตำบลแม่แตง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านทุ่งหลวง หมู่2 บ้านหัวป่าฮ้า  หมู่3 บ้านแม่กะ หมู่4 บ้านม่วงชุม  หมู่ 5 บ้านตีนธาตุ  หมู่ 6 บ้านสันปูเลย  หมู่ 7 บ้านหนองบัว  หมู่ 8 บ้านห้วยชุมภู

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่แตง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,322 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,027 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 778 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 157 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 236 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 18 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 16 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,218 คน จำนวนผู้พิการ :

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.กึ้ดช้าง และ ต.อินทนิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.กื้ดช้าง และ ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลแม่แตง  50150

ขอบคุณข้อมูล เทศบาล ตำบลแม่แตง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลสันป่ายาง
บทความถัดไปตำบลปงตำ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันทราย

ตำบลท่าศาลา

ตำบลช่างเคิ่ง

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา